Utfordringen ved arbeidsvarsling og sikring

Varsle og sikre

Arbeid på og ved vei krever varsling og sikring av trafikanter og arbeidere

Avvikle trafikk

Det skal opprettholdes tilnærmet normal trafikkavvikling med minst mulig forsinkelse og ulempe

Effektiv drift

Man skal muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet i anleggsområdet

TVT løser denne utfordringen ved å

Levere nøyaktig planlegging og utføring av trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg

Levere varsling og sikring som er riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig

Gjennomføre komplett arbeidsvarslings- og sikringsprosjekt gjennom hele anleggsperioden

Levere nødvendige skilt- og sikringsmateriell

Transportere, rigge opp, logge og inspisere, rigge ned og lagre utstyr og materiell

Levere tjenester for manuell dirigering med ledebil i forbindelse med prosjekter