manuell trafikkdirigering

Veiarbeid og kø

Alle som ferdes langs vei har opplevd at det foregår veiarbeid akkurat den veien de skal – det er veiarbeid og kø ganske mange steder. Og mange opplever en eller annen grad av irritasjon ved å bli forsinket noen få minutter.

Selv om det ofte ikke oppleves sånn utføres dette arbeidet for å gi trafikanter en bedre hverdag – om en stund. Skal vi trafikanter få det vi ønsker oss – gode, fremkommelige veier – må vi i perioder leve med litt anleggsarbeid.

Det kunne vært verre

Anleggsarbeider langs vei har mange utfordringer. Det må tas mange hensyn – først og fremst står sikkerheten til både deg som trafikant og de som jobber i anleggsområdet. Statens Vegvesen har tre – til dels motstridende – hensyn de må ta:

  • Varsling og sikring – arbeid på og ved vei krever varsling og sikring av trafikanter og arbeidere
  • Avvikle trafikk – det skal opprettholdes tilnærmet normal trafikkavvikling med minst mulig forsinkelse og ulempe
  • Effektiv drift – det skal muliggjøres effektiv og økonomisk drift av arbeidet i anleggsområdet

For at trafikk skal avvikles uten for store forsinkelser, og arbeidet skal foregå effektivt og økonomisk (husk at det er våre skattepenger som brukes), stilles det krav til varslings- og sikringsutstyr som skal gjøre dette mulig. I mange tilfeller er det nødvendig med manuell trafikkdirigering.

Det brukes store summer på nye veier og utbedring av gamle for tiden, så det er mange prosjekter som skaper litt kø og forsinkelser. Men det kunne vært verre – at det ikke ble gjort noe.