intelligente digitale løsninger

Intelligente digitale løsninger

Jeg kjenner jeg må ta litt fart for å si «intelligente digitale løsninger» i ett drag. Men dette er ord og uttrykk som brukes mye innen bygg- og anleggsbransjen om dagen. Og med rette: Det er et stort fokus på digitalisering og smarte løsninger. Denne bransjen har ligget etter f.eks industrien innenfor dette området. Nå skjer det veldig mye også innen bygg og anlegg, og det er spennende å følge med.

Vi i TVT  har ambisjoner om å bidra i denne digitaliseringsprosessen. Allerede før TVT ble startet fikk vi innspill og ideer til prosjekter som bidrar til forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser i vår egen virksomhet. Sammen med partnere i anleggsbransjen og IT-bransjen har vi identifisert og beskrevet utviklingsprosjekter som vi håper og tror vi kan utvikle til effektive digitale løsninger for virksomheter i anleggsbransjen.

DIGITALNORWAY er en organisasjon som jobber med dette på tvers av alle bransjer i Norge. De sier:

«Et digitalt Norge er et konkurransedyktig Norge»

For å sitere deres eget formål:

«Toppindustrisenteret AS er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. Vi utvikler arenaer for deling av kompetanse og kunnskap på tvers av selskaper og bransjer. Vi tilbyr konkrete tjenester for selskaper som vil sette farten på sitt eget digitaliseringsarbeid. Vi jobber med digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet.

Toppindustrisenteret AS er kraftsenteret og navet i flere ekspertnettverk og er lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.»

Intelligente digitale løsninger

Vi som står bak TVT har lenge vært kjent med digitale løsninger i forskjellige bransjer, men på forskjellige «nivåer». Vi kan skille mellom

Digitale løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser

Dette er f.eks. datasystemer for håndtering av ordrer, prosjekter, timeregistrering, leveranser og regnskap (for å nevne noen). Registrering av data i disse systemene forgår ofte manuelt, med gjenbruk av data i andre prosesser.

Innovative digitale løsninger

Dette kan være systemer som automatiserer og støtter prosesser ved hjelp av ny teknologi. Eksempler kan være datafangst ved bruk av strekkode, QR-kode og sensorer – dvs data som før måtte registreres manuelt

Intelligente digitale løsninger

Løsninger som bruker kunstig intelligens (AI). Dette kan være systemer som benytter seg av formler, regelverk, erfaringsdata mv. som automatiserer prosesser basert på innebygget kompetanse. Eksempel på dette er robot-teknologi.

Vårt mål nå er å utvikle intelligente og innovative digitale løsninger som skal automatisere og ytterligere effektivisere arbeidsprosessene innen vår bransje.