Trafikksikring

Ulykker og trafikksikring

Det er dessverre slik at arbeid på og langs vei medfører en økt risiko for at det skjer ulykker.
Ulykkene kan i hovedsak deles opp i følgende kategorier:
1) Arbeidere i veien
2) Bilister som kjører inn i hindringer i forbindelse med veiarbeidet
3) Myke trafikanter

Statens Vegvesen lagde i 2010 en temaanalyse om dette emnet, den kan finnes her

Telemark vei- og trafikksikring har nylig gjennomført et oppdrag med manuell dirigering i Siljan. Statens vegvesen var i dette tilfellet svært strenge i forhold til skiltplanen som ble utarbeidet for dette stedet, og vi hadde Vegvesenet kjørende gjennom riggen vår minst en gang om dagen for å sjekke. Som ansvarlig for sikkerheten på et arbeidssted, setter jeg utrolig pris på slike kontroller.

Det er mange årsaker til at disse ulykkene skjer. Endrede kjøremønster som ikke er merket godt nok, ryggende anleggsmaskiner, altfor høy hastighet gjennom arbeidsområdet, for lite skilting, for mye skilting, og så videre.

Jeg opplever ofte å se at det virker som om bilister egentlig ikke bryr seg så mye med de midlertidige fartsgrensene vi setter opp, og jeg skjønner jo hvorfor. Når en stadig kjører gjennom disse områdene uten å se antydning til noen som jobber på veien, mister en jo fort respekten for skiltene. Det er først når jeg står fysisk i veien, at farten settes ned.

Så er det også slik at mye av sikringstiltakene er laget for å beskytte de som arbeider på eller langs veien. For lite fokus er kanskje lagt i planene for å ivareta de myke trafikantene.

Jeg skulle gjerne sett langt hyppigere kontroller fra vegvesenet og andre ansvarlige. Det er dessverre slik, at særlig i kommunene, er det langt mindre oppfølging og kontroll med sikringstiltak enn på hovedveiene. Og det er gjerne de kommunale veiene som barna våre bruker når de er på vei til skolen.

Sikkerhet for alle som jobber eller ferdes på eller langs vei er det vi driver med. Farten gjennom arbeidsstedet må ned, og kompetansen på risikoforståelse og risikovurdering må opp.

Dette er hovedgrunnen til at vi elsker å være i veien for deg.