Oppføringer av Kjetil Grotbæk Moen

Ulykker og trafikksikring

Det er dessverre slik at arbeid på og langs vei medfører en økt risiko for at det skjer ulykker. Ulykkene kan i hovedsak deles opp i følgende kategorier: 1) Arbeidere i veien 2) Bilister som kjører inn i hindringer i forbindelse med veiarbeidet 3) Myke trafikanter Statens Vegvesen lagde i 2010 en temaanalyse om dette […]