arbeidsvarsling

AVK1 – Arbeidsvarsling

Varighet: 7 timer

Kurset er aktuelt for:

  • Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg menes alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring og annet. Gjennomført AVK1 gir rett til å arbeide på og ved veg samt å være stedsansvarlig.
  • Ansatt eller leid inn i en bedrift
  • Arbeider der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan

Kurstema:

  • Personlig sikkerhet
  • Personlig verneutstyr
  • Varsling ved vegarbeid
  • Sikring ved vegarbeid
  • Ansvarsfordeling – hvilket personlig ansvar har den som arbeider på og ved veg
  • Hensyn til sikkerhet og framkommelighet

Pris: 2 900,- gyldig i 5 år

Prisen inkluderer kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis.

Forbehold: For å avholde kurs trenger vi minimum 6 påmeldte deltakere.