arbeidsvarsling

AVK2 – Ansvarshavende

Varighet:  14 timer

Kurset egner seg for planleggere, prosjekterende, byggherrer og andre som ønsker mer kunnskap om arbeidsvarsling. Kurs AVK1 inngår i AVK2.

Kurset har samme temaer som AVK1.

Kurstema:

  • Personlig sikkerhet
  • Personlig verneutstyr
  • Varsling ved vegarbeid
  • Sikring ved vegarbeid
  • Ansvarsfordeling – hvilket personlig ansvar har den som arbeider på og ved veg
  • Hensyn til sikkerhet og framkommelighet

Pris: 4 900,- gyldig i 5 år

Prisen inkluderer kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis.

Forbehold: For å avholde kurs trenger vi minimum 6 påmeldte deltakere.