Kurs innen arbeidsvarsling

Vi samarbeider med kursholdere som er autorisert av Statens Vegvesen og Vegdirektoratet og tilbyr alle typer kurs innen arbeidsvarsling og dirigering. For å kunne jobbe og utføre arbeid på veiprosjekter må man ha gjennomført kurs. Alle som skal arbeide på eller ved vei skal minimum ha gjennomført Arbeidsvarslingskurs 1.

AVK1 – Arbeidsvarsling

Varighet: 7 timer

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg menes alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring og annet. Gjennomført AVK1 gir rett til å arbeide på og ved veg samt å være stedsansvarlig.

Kurstema:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Varsling ved vegarbeid
 • Sikring ved vegarbeid
 • Ansvarsfordeling – hvilket personlig ansvar har den som arbeider på og ved veg
 • Hensyn til sikkerhet og framkommelighet

AVK2 – Ansvarshavende

Varighet:  14 timer

Kurset egner seg for planleggere, prosjekterende, byggherrer og andre som ønsker mer kunnskap om arbeidsvarsling. Kurs AVK1 inngår i AVK2.

Kurset har samme temaer som AVK1.

Kurstema:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Varsling ved vegarbeid
 • Sikring ved vegarbeid
 • Ansvarsfordeling – hvilket personlig ansvar har den som arbeider på og ved veg
 • Hensyn til sikkerhet og framkommelighet

AVK3 – Manuell trafikkdirigering

Varighet: 5 timer

For å ta AVK3 må du ha godkjent AVK1 eller AVK2.

Ved bestått prøve får deltakeren kompetansebevis som er gyldig i 5 år. Det er et krav at deltakere har førerkort klasse B for å gjennomføre kurset. Dette fordi generell trafikkforståelse er viktig for å jobbe med manuell trafikkdirigering.

Forespør om kurs