Kommunikasjon

Med bilister – vær positiv, smil, bestemt

  • informere etter behov
  • snakk med de 2-3 første bilistene hvis det er tid

Med kolleger:

  • Korte meldinger
  • Se Samband