Kommunikasjon og samband

Ekspedisjonsord

«98» Anroper alle enheter, melding til alle følger.
ERKJENN Pålegg til adressaten om å erkjenne at meldingen er mottatt og forstått
FORSTÅTT Brukes som svar på ERKJENN
GJENTA Gjenta hele siste melding
SLUTT Samtalen er ferdig, nettet er ledig
OVER Jeg er ferdig med min melding, venter på svar
MOTTATT Jeg har mottatt din siste melding
RETTELSE Det er gjort feil i sending, korrigering følger
RIKTIG Du har oppfattet meg riktig
TRANSIT I de tilfellene hvor en melding gis via en mellomstasjon for eksempel pga manglende dekning/rekkevidde
VENT Vent noen sekunder, nettet er ikke ledig
VENT- SLUTT Vent- jeg kaller deg opp senere
VIKTIG MELDING Brukes før sending av viktig melding. Radiotaushet til meldingen er sendt.
BLÅTT Brukes ved passering av utrykningskjøretøy

TALETEKNIKK

  • Tydelig tale
  • Unngå gjentakelser
  • Snakk jevnt og rolig
  • Hold mikrofonen ca 5 cm fra munnen
  • Korte beskjeder (grønn volvo holder, vi trenger ikke årsmodell og type)
  • Trykk sende knappen inn FØR du snakker, ikke slipp før etter at du er ferdig med å snakke.

 

A ALPHA I INDIA Q QUEBEC Y YANKEE
B BRAVO J JULIET R ROMEO Z ZULU
C CHARLIE K KILO S SIERRA Æ ÆRLIG
D DELTA L LIMA T TANGO Ø ØSTEN
E ECHO M MIKE U UNIFORM Å ÅSE
F FOXTROT N NOVEMBER V VICTOR
G GOLF O OSCAR W WHISKEY
H HOTEL P PAPA X X-RAY