Orden og renhold

Vi skal ikke forsøple arbeidsområdet med matavfall, plast eller annet. Hver TVT-bil har avfallsbeholdere vi skal bruke.

Lesson Topics