Tag Archive for: innovasjon

intelligente digitale løsninger

Intelligente digitale løsninger

Jeg kjenner jeg må ta litt fart for å si «intelligente digitale løsninger» i ett drag. Men dette er ord og uttrykk som brukes mye innen bygg- og anleggsbransjen om dagen. Og med rette: Det er et stort fokus på digitalisering og smarte løsninger. Denne bransjen har ligget etter f.eks industrien innenfor dette området. Nå skjer det veldig mye også innen bygg og anlegg, og det er spennende å følge med.

Vi i TVT  har ambisjoner om å bidra i denne digitaliseringsprosessen. Allerede før TVT ble startet fikk vi innspill og ideer til prosjekter som bidrar til forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser i vår egen virksomhet. Sammen med partnere i anleggsbransjen og IT-bransjen har vi identifisert og beskrevet utviklingsprosjekter som vi håper og tror vi kan utvikle til effektive digitale løsninger for virksomheter i anleggsbransjen.

Les mer